Gezondheid

Terug

Helaas is de Saarlooswolfhond ook niet gespaard gebleven van erfelijke afwijkingen.
Doordat de Saarloos nog veel, nauw verwant is aan elkaar, is het erg belangrijk
dat je er zoveel mogelijk aan probeert te doen om te verkomen dat erfelijke
afwijkingen de kans krijgen zich verder te verspreiden.

Gelukkig kunnen we op bepaalde afwijkingen controleren
en hierdoor uitsluiten of de kans zo klein mogelijk maken
dat het door gegeven word aan de volgende generatie.

Uitleg termen:

soms wordt er gesproken over vrije honden, dragers en lijders

Vrije honden zijn honden die niet belast zijn, met erfelijke ziektes
Dragers zijn honden die de erfelijke ziekte met zich mee dragen, maar er zelf niet ziek van zijn
Lijders zijn honden die de erfelijke ziekte met zich mee dragen, en er ziek van zijn

 

Digna

Vita